Stair24 Logo Stair24 Logo

Tilausehdot

 1. VERKKOYMPÄRISTÖN  (www.stair24.com) OLEMUS JA YLEISET KOHDAT
  1. Nämä Aru Grupp AS:n (rekisterikoodi 10108425, kotipaikka Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Viro, jatkossa myös nimellä Valmistaja) tilausehdot (jatkossa nimellä Tilausehdot) koskevat kaikkia henkilöitä (jatkossa myös nimellä Asiakas tai Kuluttaja), jotka käyttävät www.stair24.com -verkko-osoitteessa olevaa verkkoympäristöä (jatkossa myös nimellä Verkkoympäristö), tilaavat Verkkoympäristöstä tavaraa, ml. solmimalla Verkkoympäristössä tavaran ostamiseksi kauppasopimuksen.
  2. STAIR24 on Verkkoympäristö, jossa Valmistaja myy erikoistilauksesta valmistettavia portaita ja portaiden osia Asiakkaan tekemien valintojen ja antamien mittojen mukaan (jatkossa nimellä Tuote).
  3. Valmistaja ja Asiakas nojautuvat keskinäisten suhteidensa säätelyssä Tilausehdoissa sovittuun ja Tilausehdoissa säätelemättömissä kysymyksissä mm. Viron velvoiteoikeuslakiin (võlaõigusseadus) ja muihin Viron tasavallassa voimassa oleviin lakeihin ja lainsäädännöllisiin säädöksiin.
  4. Verkkoympäristössä myydään Tuotteita sekä luonnollisille (kuluttajat) että myös oikeushenkilöille (yritysasiakkaat). Asiakkaan, joka on luonnollinen henkilö, tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen. Tilauksen esittämällä Asiakas vahvistaa, että on vähintään 18-vuotias.
  5. Valmistajalla on oikeus STAIR24 Verkkoympäristön paremman ja turvallisemman käytön nimissä muuttaa ja täydentää näitä Tilausehtoja, hinnastoa ja teknisiä tietoja. Tilausehtojen ja hinnaston muutokset ja täydennykset astuvat voimaan kyseisen muutoksen tai täydennyksen julkistamispäivänä. Mikäli Asiakas toimitti tilauksensa ennen ehtojen muutosten voimaan astumista, Asiakkaan ja Valmistajan välillä syntyneeseen oikeudelliseen suhteeseen sovelletaan tilauksen toimittamisen aikaan voimassa olleita Tilausehtoja, pl. mikäli laissa tai Tilausehdoissa on säädetty toisin.
  6. Verkkosivusto käyttää evästeitä. Käytettävät evästeet ja lokitiedostot ovat ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin optimoimaan verkkosivustoa ja sen toimivuutta Asiakkaan käyttömukavuuden hyväksi. Voit koska tahansa poistaa evästeet tietokoneesta. Evästeiden käytön ohjeet ovat saatavilla: Tietosuojakäytäntö.
  7. Asiakkaan toimittamaa sukunimeä, etunimeä, yhteyspuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, toimitusosoitetta ja postinumeroa (jatkossa nimellä Henkilötiedot) käsitellään luottamuksellisena tietona ja niiden käsittely tapahtuu tietosuojakäytännön mukaisesti, johon voit tutustua tässä Tietosuojakäytäntö.
 2. VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ MYYTÄVÄT TUOTTEET, TUOTTEIDEN TILAAMINEN JA TILAUKSEN PERUMINEN
  1. Verkkoympäristössä myydään Asiakkaalle tämän erikoistilauksesta valmistettuja puisia portaita ja portaiden osia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kotitalouksissa, lämmitettävissä sisätiloissa, joissa lämpötila on välillä +10 – +30 C ja suhteellinen ilmankosteus on välillä Rh= 25…65%.
  2. Tuotteet ovat tilauspohjaisia ja Tuotteita ei ole olemassa varastossa. Tuotteet valmistetaan pääsääntöisesti Asiakkaan tilauksen perusteella Valmistajan toimipaikassa.
  3. Verkkoympäristössä esitetyillä kuvilla (ml. valokuvat, 3-D -mallinnukset ja piirrokset) on hahmottava merkitys ja ne voivat erota todellisesta Tuotteesta. Tuotekuvaukset eivät välttämättä ole tyhjentäviä.
  4. Tuotetta tilatessaan Asiakkaan tulee käydä läpi kaikki verkkosivustolla esitetyt sivut 1-7 (tuotetiedot) ja 8-11 (palvelut, toimitus, tiedot toimitusajasta, maksutavasta ja tilauksen yhteenvedosta). Tilauksen laatimissivulla olevien tietokenttien täyttäminen vaatii huomiokykyä ja syventymistä. Asiakas sitoutuu esittämään tilauksen laatimisen yhteydessä totuudenmukaisia tietoja tilauksestaan. Valmistaja ei vastaa Asiakkaan esittämistä vääristä tiedoista johtuvasta tilauksen vaatimuksia vastaamattomasta täytöstä, täyttämättä jäämisestä tai mistään siitä seuraavista seurauksista.
  5. Verkkoympäristössä tilauksen esittämisen jälkeen tulee Asiakkaan sähköpostiin välittömästi STAIR24-verkkiympäristöstä Asiakkaan tilaustiedot. Asiakas sitoutuu maksamaan yhden (1) työpäivän kuluessa ennakkomaksuna 50 % tilauksen kokonaissummasta. Mikäli tilauksesta maksetaan osamaksulla, maksaminen tapahtuu osamaksusopimuksen ja -aikataulun mukaisesti. HUOMIO! Jokainen osamaksu on rahoitusvelvollisuus. Ennen osamaksusopimuksen solmimista tutustu kyseisen palvelun ehtoihin ja tarvittaessa konsultoi asiantuntijan kanssa.
  6. Valmistaja lähettää yhden (1) työpäivän kuluessa Tuotteiden mittaamisesta (saamisesta) Tilausehtojen k. 3 mukaisesti sähköpostitse Asiakkaalle oikaistun lopullisen Tilausvahvistuksen, joka sisältää valittujen portaiden mittakaavassa olevan piirroksen ja tarkat tekniset tiedot. Mikäli portaiden mittaamisen suorittaa Asiakkaan valitsema mittaaja, tulee Asiakkaan toimittaa asianmukaiset mitat yhdessä tilauksen kanssa, jonka jälkeen Valmistaja lähettää yhden (1) työpäivän kuluessa ennakkomaksun saapumisesta tai Asiakkaan osamaksusopimuksen vahvistuksen Valmistajan sähköpostiin saapumisesta sähköpostitse Asiakkaalle oikaistun lopullisen Tilausvahvistuksen, joka sisältää valittujen portaiden mittakaavassa olevan piirroksen sekä tarkat tekniset tiedot. Asiakas sitoutuu tarkastamaan Tilausvahvistuksen ja sen sopiessa lähettämään sen takaisin omalla vahvistuksellaan osoitteeseen sales@stair24.com seuraavan yhden (1) työpäivän aikana, jotta Valmistaja voisi pysyä luvatussa toimitusaikataulussa.
  7. Valmistajan verkkoympäristössä lupaama hinta ja toimitusaika ovat voimassa vain, mikäli Tilausehtojen kohdat 2.5. ja 2.6 ovat täytetyt. Näiden kohtien tultua täytetyiksi katsotaan, että Valmistajan ja Asiakkaan välillä on solmittu kauppasopimus velvoiteoikeuslain tarkoittamassa mielessä.
  8. Valmistajalla on oikeus mitätöidä Asiakkaan tilaus ja lasku, mikäli:
   1. Asiakkaalta ei ole Valmistajalle saapunut ennakkomaksua tai osamaksusopimuksen solmimisen vahvistusta viiden (5) päivän kuluessa alkaen tilauksen esittämisestä Verkkoympäristössä;
   2. Asiakas vetäytyy osamaksusopimuksesta;
   3. Valmistajan Asiakkaan tilauksen tietoja tarkastaessa ilmenee, että tilausta ei ole mahdollista teknisesti täyttää. Siitä tapauksessa Valmistaja maksaa ennakkomaksun kolmen työpäivän kuluessa Asiakkaalle takaisin;
   4. Asiakas ei ole vahvistanut viiden (5) päivän kuluessa Valmistajan lähettämää Tilausvahvistusta eikä ottanut yhteyttä uusista ehdoista sopimiseksi. Tässä tapauksessa Valmistaja maksaa Asiakkaalle ennakkomaksun takaisin viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun Valmistaja on mitätöinyt tilauksen. Valmistajalla on oikeus vähentää palautettavasta ennakkomaksusta Asiakkaan valitsemien portaiden mittakaavassa laaditun piirroksen laatimiskulut, jotka ovat 10 % tilauksen kokonaissummasta.
  9. Valmistajan lähettämän Tilausvahvistuksen vahvistamisen ja Asiakkaan ennakkomaksun saapumisen jälkeen Osapuolet eivät voi mitätöidä tai muuttaa tilausta. Valmistaja tuottaa kaikki tilaukset Asiakkaan toiveen ja erittelyn mukaan ja kaikki tilaukset ovat erikoistilauksia. Siten Asiakkaalle ei ole Kauppasopimuksen solmimisen jälkeen vetäytymisoikeutta.
 3. TUOTTEIDEN MITTOJEN OTTAMINEN
  1. Portaiden mittaamisen suorittaa Valmistajan lähettämä tai Asiakkaan valitsema ammattitaitoinen rakennuspuuseppä, jolla tarvittavien taitojen ja työvälineiden lisäksi on täydelliset tiedot kohteen sijaintipaikassa portaita (ml. portaiden osia) koskevista normeista ja vaatimuksista (lainsäädännöstä).
  2. Mikäli mittaamisen suorittaa Valmistajan edustaja, mittaamisesta vastaa Valmistaja ja Asiakas vahvistaa Tilausvahvistuksessa kirjallisesti hyväksyvänsä kohteen erikoispiirteistä johtuvat tarvittavat poikkeamat. Portaiden mittojen voimassa olevan lainsäädännön mukaisuudesta ja/tai kohteen erikoispiirteistä seuraavien poikkeamien hyväksymisen osalta vastuussa on Asiakas.
  3. Portaat mitataan ja valmistetaan porrasaukon pienimpien mittojen mukaan.
  4. Portaiden mittaamisen yhteydessä tulee seinien olla valmiina lopullisissa mitoissaan sekä vähintään aluslattian. Seinien ja lattioiden tulee olla suoria ja nurkkien 90°.
  5. Mikäli Asiakas tilaa mittaamisen Valmistajalta, Asiakas sitoutuu takaamaan mittaajalle pääsyn kohteeseen ja turvallisen työalueen.
  6. Asiakkaan tulee toimittaa mittaajalle vähintään seuraavat tiedot:
   • • Rakenteiden sijainnit seinissä, jonka perustella mittaaja päättää, voiko portaat kiinnittää seiniin vai suunnitellaanko portaat kantavien tolppien varaan;
   • • Kaikkien portaiden asennusvyöhykkeellä olevien teknisten yhteyksien sijainnit;
   • • Lattioiden lopulliset korkeusmitat siinä tapauksessa, että lattiat eivät ole mittaushetkeen mennessä valmiit.
  7. Portaiden mittauksen yhteydessä tehtävät sopimukset laaditaan kohteessa kirjallisesti ja tiedot esitetään Tilausvahvistuksessa, joka on portaiden valmistamisen perustana. Sovittuihin ehtoihin ei saa tilauksen vahvistamisen jälkeen tehdä muutoksia.
  8. Jos portaiden mittauksen yhteydessä Tuotteen muotoilu ja osoittajat muuttuvat, muuttuu vastaavasti myös Tuotteen hinta, joka näkyy Tilausvahvistuksessa ja on portaiden valmistamisen perustana. Sovittuihin ehtoihin ei voi tehdä muutoksia tilauksen vahvistamisen jälkeen
  9. Portaiden mittaamisen hinta on laskettu siten, että kohde mitataan yhdellä käynnillä. Mikäli mittaamista ei ole mahdollista kohteesta johtuen suorittaa yhdellä käynnillä ja tapahtuu lisäkäynti, Asiakkaalle esitetään maksettavaksi lisätöistä lasku.
 4. TUOTTEIDEN HINNAT JA MAKSAMINEN
  1. Kaikki Verkkoympäristössä esitetyt Tuotteen hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron.
  2. Mikäli Asiakas on valinnut kuljetus-, mittaus- ja/tai asennuspalvelun, Tuotteeseen lisätään valittujen palveluiden hinnat, jotka lasketaan ja esitetään Verkkoympäristössä Asiakkaan ostoskorissa.
  3. Loppusumman maksaminen Tuotteesta tapahtuu ennen tavaran luovuttamista Tilausvahvistukseen merkittyyn eräpäivään mennessä. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Tuotteiden lopullisen maksamisen jälkeen.
  4. Sopimuksen mukaisten maksujen myöhästyessä on Valmistajalla oikeus vaatia Asiakkaalta viivästyskorkoa kolminkertainen lainmukainen määrä maksamattomalta summalta jokaiselta maksussa myöhästyneeltä kalenteripäivältä, ei kuitenkaan enempää kuin 100 % tilatun Tuotteen ja töiden kokonaishinnasta.
 5. TUOTTEEN TOIMITUSAIKA, KULJETUSEHDOT
  1. Tuotteen toimitusaika riippuu Tuotteen lajista ja tilatun Tuotteen vaativuudesta. Toimitusaika esitetään Asiakkaalle Verkkoympäristössä erikseen jokaisen tilauksen kokoamisen yhteydessä. Tilausaika on sitova, mikäli Asiakas on noudattanut maksamiseen ja tilauksen vahvistamiseen liittyvien toimintojen aikataulua.
  2. Toimitusaika vahvistetaan viikon tarkkuudella ja se merkitsee viikkoa, jona Asiakas saa Tuotteen haltuunsa. Asennuspalvelun sisältävän tilauksen osalta toimitusajaksi katsotaan viikko, jona Tuotteen asentaminen kohteessa suoritetaan. Asiakas on velvollinen toimitusajan saapuessa ottamaan Tuotteen vastaan tai takaamaan Tuotteen vastaanottamisen.
  3. Toimitusajan kuluessa Valmistaja valmistaa Asiakkaan tilaaman Tuotteen ja valituista palveluista riippuen Valmistaja järjestää Tuotteen kuljetuksen Valmistajan toimipaikasta Asiakkaan määrittämään paikkaan tai lastauksen Valmistajan tehtaalla.
  4. Kuljetuspalvelun tilanneelle Asiakkaalle Tuotteet toimittaa Valmistaja itse tai sen tilaama kuljetuspalvelun tarjoaja.
  5. Tilauksessa mainitun toimitusosoitteen myöhempi muuttaminen Asiakkaan toimesta voi tapahtua vain sopimalla Valmistajan kanssa ja lisämaksusta, sillä se vaatii uuden tilauksen esittämistä.
  6. Kaikki Tuotteet, joiden osalta Asiakas on tilannut lisäpalveluna kuljetuksen, ovat vakuutettuja Valmistajan luona kuljettajalle luovuttamisesta alkaen aina Asiakkaalle luovutushetkeen saakka.
  7. Kuljetuspalvelun tarjoamisen aikana tapahtuneen vakuutustapauksen yhteydessä Valmistaja korjaa Tuotteen tai mikäli korjaaminen on mahdotonta, vaihtaa Tuotteen tai vahingoittuneet Tuotteen osat uusiin. Vakuutustapaukseen liittyvää viivästymistä ei katsota Valmistajan sopimusrikkomukseksi sillä edellytyksellä, että korjattu tai vaihdettu Tuote saapuu Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa, joka alkaa kulua vakuutustapauksen tapahtumahetkestä.
  8. Valmistajan sopimusrikkomukseksi ei katsota myöskään toimitusajan ylittämistä siinä tapauksessa, että Valmistajan myöhästyminen on johtunut kolmansista henkilöistä (mukaan lukien kuljetuspalvelun tarjoaja) tai esteistä, joita Valmistaja ei voi hallita, esim. luonnononnettomuudet, vienti- ja tuontikielto yms. ylivoimaiset esteet.
  9. Kuljettaja luovuttaa Tuotteen Asiakkaalle yhdessä rahtikirjan kanssa. Tilatun Tuotteen luovuttaminen tapahtuu asiakirjan esittämisellä vain tilauksessa mainitulle Asiakkaalle. Kolmansille henkilöille Tuotteen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että Asiakas ja Valmistaja ovat sopineet siitä kirjallisesti etukäteen.
  10. Ennen rahtikirjan allekirjoittamista Asiakas sitoutuu tarkastamaan Tuotteen pakkauksen ja mikäli siinä on ulkoisia vahinkoja, merkitsemään kuljettajan rahtikirjaan siitä huomautuksen. Tuotteesta, jonka pakkaus on vahingoittunut, Asiakas sitoutuu ottamaan valokuvat ja toimittamaan ne viipymättä yhdessä selvityksen kanssa sähköpostiosoitteeseen sales@stair24.com.
  11. Kuljettaja toimittaa Tuotteen sovittuun osoitteeseen yhdessä kuormasta purkamisen kanssa, mutta ilman rakennukseen sisään kantamista (mikäli ei ole sovittu toisin). Tilauksen toimittamisen yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa Valmistajalle kaikista kuljetusta ja kuorman purkamista koskevista erikoisvaatimuksista ja/tai -ehdoista. Valmistaja ja Asiakas sopivat tarvittaessa etukäteen, että Asiakas auttaa kuljettajaa Tuotteen purkamisessa kuormasta.
  12. Sen jälkeen, kun Tuote on Asiakkaalle luovutettu ja Asiakas on allekirjoittanut rahtikirjan, Tuotteen sattumanvaraisen tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Asiakkaalle.
  13. Tuotteen vastaanoton jälkeen Asiakas sitoutuu tarkastamaan sen viipymättä ja ilmoittamaan Valmistajalle näkyvistä vaurioista 15 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta lukien.
  14. Tuotteet tulee varastoida ja niitä tulee käsitellä sisäolosuhteissa ja sellaisella tavalla, joka sulkee pois niiden mekaanisen vaurioittamisen mahdollisuuden.
  15. Mikäli kuljettajan ei onnistu luovuttaa Tuotetta Asiakkaalle Asiakkaasta johtuvista syistä (ei saa Asiakkaaseen yhteyttä) tai kuormasta purkamisen odotusaika venyy Asiakkaan vuoksi, on Valmistajalla oikeus vaatia Asiakkaalta lisämaksua, joko kuljettajan käyttämien tariffien odotusajan maksua tai Tuotteen varastoinnista lisämaksua k. 11.5. mukaisesti.
 6. TUOTTEIDEN ASENNUS
  1. Tuote ei ole tarkoitettu Asiakkaan itsenäisesti asennettavaksi. Tuotteen asennus tulee suorittaa joko Valmistajan lähettämän tai Asiakkaan valitseman ammattitaitoisen ja kokeneen rakennuspuusepän toimesta, jolla on tarvittavien taitojen ja työvälineiden lisäksi on täydelliset tiedot kohteen sijaintipaikassa voimassa olevista portaiden asennusta koskevista vaatimuksista ja normeista.
  2. Mikäli Asiakas tilaa Valmistajalta Tuotteen asennuspalvelun, Asiakas sitoutuu takaamaan:
   • • kohteeseen pitää olla taattuna pääsy ja asentajan ajoneuvolle ilman lisäkustannuksia pysäköintimahdollisuus;
   • • kohteessa pitää olla taattuna turvallinen työvyöhyke;
   • • ennen portaiden asennusta tulee koko porrasaukon olla tyhjennettynä;
   • • kohteen lattioiden, jotka työalueella ovat, tulee olla päällystettyinä vaurioiden välttämiseksi (jos päällystämistä ei ole tilattu asennuspalvelun mukana). Päällystämättömästä lattianpäällysteestä johtuvista mahdollisista vaurioista Valmistaja ei vastaa.
   • • kohteessa pitää olla taattuna riittävä tila työvälineiden ja portaiden osien varastointiin (alan koosta sovitaan mittaamisen yhteydessä).
  3. Mikäli Asiakas on itse valinnut asennuksen, asiakas takaa myös itse pakkausmateriaalien myöhemmän käytöstä poistamisen.
  4. Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että portaiden asennuksen yhteydessä saattavat viimeistellyt seinät vähäisessä määrin vahingoittua. Tällaisten vahinkojen korjaaminen ei kuulu portaiden asennuspalveluun.
  5. Työt, joita ei ole tilausvahvistuksessa lueteltu, eivät kuulu portaiden asennuksen normaalipakettiin. Muun muassa seuraavia töitä ei suoriteta:
   • • porrasaskelmien peittäminen;
   • • työalueen tyhjentäminen ja lattioiden peittäminen;
   • • sisäkaton reunan peittäminen listalla;
   • • viimeisen askelman ja lattian liitoskohdan peittäminen;
   • • erilaisten rajalistojen irrottaminen tai asentaminen.
  6. Portaiden asennuksessa seinän ja portaiden rakenteen väliin jätetään 3 mm rako. Mikäli porrasaukko ei ole suorakulmainen tai seinät ovat koverat, todellinen rako voi poiketa suunnitellusta.
  7. Mikäli portaat asennetaan Asiakkaan toivomuksesta lämmittämättömiin ja/tai liian kosteisiin tiloihin (Rh yli 65 %, lämpötila > +10…30°C, Rh=25…65 %) tai tiloihin, joissa myöhemmin suoritetaan liiallista kosteutta aiheuttavia rakennustöitä, tästä tehdään töiden vastaanottopöytäkirjaan vastaava merkintä ja tuote menettää takuunsa.
  8. Portaiden asennuksen hinta on laskettu siten, että työ suoritetaan yhdellä asennuskäynnillä. Mikäli töitä ei ole mahdollista kohteesta johtuvista syistä saada päätökseen yhdellä käynnillä ja tulee tehdä ylimääräinen asennuskäynti, Asiakkaalle esitetään maksettavaksi lasku lisätöistä (tuntihinnan perusteella).
  9. Mikäli Asiakas huomaa asentamisen yhteydessä puutteita ja/tai vikoja pakatuissa Tuotteissa, joissa ei ollut ulkoisesti näkyviä vaurioita (ts. joita ei ollut mahdollista huomata pakattujen Tuotteiden luovuttamisen yhteydessä), Asiakas sitoutuu todentamaan ongelman ja todistamaan sen valokuvilla välittömästi Tuotteiden pakkauksesta ottamisen jälkeen ja ennen Tuotteiden asentamista.
  10. Suoritetut työt hyväksyy Asiakas tai hänen edustajansa, ja tästä allekirjoitetaan myös Töiden vastaanottopöytäkirja. Mikäli Tilaaja tai hänen edustajansa ei saavu töiden päättyessä kohteeseen, kohde katsotaan hyväksytyksi. Tuotteen tai kohteen mekaanisista vahingoista myöhempiä valituksia ei hyväksytä.
  11. Puutteiden yhteydessä vastaanottopöytäkirjaan tehdään vastaava merkintä ja Valmistaja poistaa puutteet kohtuullisen ajan kuluessa.
 7. TUOTTEEN LAADUN ARVIOIMINEN, SALLITUT TOLERANSSIT
  1. Portaiden toimivuuden tarkastus suoritetaan kulkemalla portaista ylös ja alas porraskulun linjaa pitkin.
  2. Portaiden osien näkyvä laatu arvioidaan visuaalisella tarkkailulla kahden metrin etäisyydeltä.
  3. Laatu arvioidaan ilman heijastinta olevan 60W hehkulampun valossa.
  4. Portaiden kiinnitykseen tehtävät ruuvin aukot eivät ole stardardisoituja ja niiden sijainnit riippuvat kohteen mahdollisuuksista.
  5. Mikäli portaiden alle on sijoitettu lämmitys- tai kosteuslähteitä, Valmistaja ei vastaa portaiden osien puumateriaalin liikkumisesta aiheutuvista vahingoista.
  6. Sallitut toleranssit:
   • Sallitut poikkeamat:• luonnollisen puun sävy voi ajan mittaan muuttua;
   • • jonkinasteinen puun pintarakenteen erilaisuudesta johtuva sävyn vaihtelu petsatuissa tai lakatuissa osissa;
   • • asennuksen yhteydessä tarvittavien viimeistelykorjausten suorittaminen, kiiltoasteessa saattaa ilmetä jonkinasteista eroavuutta tehtaan viimeistelyyn verrattuna. Tulos arvioidaan visuaalisella tarkkailulla kahden metrin etäisyydeltä;
   • • luonnollisen puumateriaalin luonteesta johtuvat rakenne-erot ja tilan ilmankosteuden muuttumisesta johtuvat pienemmät halkeamat ja vähäinen ääni askelmilla astuttaessa;
   • • luonnollisen puumateriaalin luonteesta johtuvat vähäiset halkeamat portaiden osissa, jotka ovat leveämpiä kuin (porrastasanteet).
  7. Tammi- ja saarniosissa halkeamat pituudeltaan 30 mm ja syvyydeltään enintään 3 mm.
  8. Sallitut toleranssit:
Portaiden osa/ poikkeaman tyyppiSallittu poikkeama
Askelman leveys±3 mm
Askelman korkeus yleinen±2 mm
Ensimmäisen askelman korkeus± 15 mm
Viimeisen askelman korkeus+5 mm     -10 mm
Kaltevuus askelman pituussuunnassa5%
Kaltevuus mitatulla liikkumislinjalla2 mm
Päällispinnan poikkeama (epätasaisuus) mittaispituudessa enintään 1000 mm3mm
 1. TUOTTEEN SOPIMUSEHTOJA VASTAAMATTOMUUDESTA ILMOITTAMINEN JA OIKEUS ESITTÄÄ VALITUS
  1. Puu on luonnollinen materiaali, jossa voi olla erilainen kuvio/pintarakenne ja jonka väri voi vaihdella. Valmistaja ei takaa sitä, että yksi Tuote on 100-prosenttisesti samanlainen kuin toinen Tuote.
  2. Valmistaja vastaa Tuotteiden sopimusehtoja vastaamattomuudesta, mikäli vastaamattomuus oli olemassa silloin, kun sattumanvaraisen tuhoutumisen ja vahingoittumisen riski siirtyi Asiakkaalle.
  3. Asiakkaalla, joka on kuluttaja, on sopimusehtoja vastaamattoman Tuotteen osalta oikeus esittää valitus kahden (2) vuoden kuluessa asennustöiden hyväksymisestä lukien, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 15 päivää kuluessa siitä, kun on havainnut Tuotteen puutteen.
  4. Valituksen voi esittää Tuotteen rakenne-, valmistus- ja materiaalivirheistä.
  5. Valituksen esittämisen määräaikaa lasketaan Tuotteen Asiakkaalle luovuttamisesta alkaen.
  6. Valituksen esittämisen perusteena on Tuotteen Tilauksen lopullinen vahvistus.
  7. Valitus tulee esittää kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen sales@stair24.com.
  8. Valitus tulee esittää valituskaavakkeella, kielen valinta sen mukaan, millä kielellä Asiakas on solminut valitettavan Tuotteet Tilausvahvistuksen.
  9. Valmistaja ei vastaa Tuotteen puutteista:
   1. jotka ovat aiheutuneet Tuotteen sattumanvaraisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta Asiakkaan toimesta;
   2. jotka ovat aiheutuneet Tuotteen käyttöohjeen laiminlyönnistä; tai puutteista, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen epäasiallisesta käytöstä; Tuotteen normaalista fyysisestä kulumisesta tavanomaisen käytön yhteydessä.
   3. Tuotteen normaalista fyysisestä kulumisesta tavanomaisen käytön yhteydessä;
 2. VALMISTAJAN TAKUU (TAKUUEHDOT)
  1. Vaatimustenmukaisuustakuun perustana on Valmistajan ja Asiakkaan välinen sopimus (Tilausvahvistus). Takuu ei koske sopimuksessa mainitsemattomia henkilöitä eikä muuta paikkaa, kuin sopimuksessa mainittu paikka.
  2. Takuuaikana suoritetut korjaustyöt eivät pidennä alun perin annettua takuuaikaa. Takuun voimassaoloaikana vaihdettua Tuotetta tai korjattua tuotetta koskien jatkuu alkuperäiseen sopimukseen perustuva takuuaika.
  3. Takuuaika astuu voimaan Tuotteen luovuttamisesta Asiakkaalle tai mikäli sopimus sisältää asennuksen, niin asennustöiden vastaanotosta lukien ja on voimassa kaksi (2) vuotta.
  4. Takuu on voimassa, mikäli Tuotteen asennuksen on suorittanut ammattitaitoinen rakennuspuuseppä käyttäen työtapoja ja -välineitä, joita tällaisen tuotteen asentamisessa hyvä rakennustapa tai voimassa olevat normit ja vaatimukset edellyttävät.
  5. Mikäli Tuote ei vastaa vaatimuksia tai mikäli Asiakas havaitsee Tuotteessa puutteita, tulee Asiakkaan esittää kirjallinen valitus kahden (2) vuoden kuluessa ja viimeistään viidentoista (15) päivän kuluessa puutteen havaitsemisesta.
  6. Takuu ei koske:
   1. kun Tuotteen puutteet ovat sallittujen toleranssien rajoissa;
   2. Tuotetta on käytetty lämmittämättömissä tiloissa tai tiloissa, joiden lämpötila ei ole pysyvästi välillä +10…+30C;
   3. Tuotetta on käytetty muissa kuin asuintiloissa (eli rakennuksissa, joissa käyttökuormitus on kotitaloutta suurempi);
   4. Valmistajalle ei ole ilmoitettu puutteesta viidentoista (15) päivän kuluessa vian ilmenemisestä lukien;
   5. puutteista, jotka ovat aiheutuneet Tuotteen sattumanvaraisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta sen jälkeen, kun Asiakas on ottanut Tuotteen vastaan;
   6. Puutteita, jotka on aiheuttanut Tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeen laiminlyöminen, tai puutteita, jotka ovat syntyneet Tuotteen vääränlaisesta käytöstä;
   7. Tuotteen normaalista fyysisestä kulumisesta tavanomaisen käytön yhteydessä;
   8. Tuote on asennettu tilaan, jossa ympäristö on lyhemmän ja pitemmän aikaa ollut joko liian kostea (puumateriaalin kosteus kohoaa yli 16 %) tai liian kuiva (puumateriaalin kosteus laskee alle 8 %);
   9. Tuotteeseen tai sen osaan ovat Tuotteen Asiakkaalle luovuttamisen jälkeen vaikuttaneet ulkoset fyysiset tekijät (isku, paine, tukirakenteiden siirtyminen, värinä yms.);
   10. puumateriaalin liikkumisesta aiheutuviin vahinkoihin (halkeamat, näkyvä pintarakenteen muutos), kun portaiden alle on asennettu lämmitys- tai kosteuslähteitä (esimerkiksi lattialämmitys, ilmankostutin tms.);
   11. puutteita, jotka on aiheuttanut Tuotteiden varastointi tai käyttäminen ympäristöolosuhteissa, joita ei ole siihen tarkoitettu (vesi, lämpötila, korkea ilmankosteus, pöly, sattumanvaraiset iskut, mekaaniset vaikuttavat tekijät, osiin sattuva osittainen auringonpaiste);
   12. asennukseen liittyviä puutteita, mikäli Tuotetta ei ole asentanut Valmistaja tai sen edustaja.
  7. Reklamoitavaa tuotetta tai osaa on käsitelty sopimattomalla tavalla, esim. puhdistettu syövyttävällä aineella, käytetty teippiä, josta on jäänyt pintaan jälkiä, pintaa on hiottu, jyrsitty tms.
  8. Tuote tai yksityiskohta joka on selvityksen/valituksen alla on peitetty teipillä tai portaan suoja toimitettu tai asennettu 6 viikkoa.
  9. Tuote tai yksityiskohta joka on valituksen/selvityksen alla on teipattu, portaansuoja tai muu ei-porrastuote joka ei ole valmistajan toimittama
  10. Asiakkaan valitusta ei ratkaista takuun puitteissa, mikäli Valmistaja todistaa, että Tuotteen puutteet ovat aiheutuneet Asiakkaan syystä.
  11. Aru Grupp AS:lle ei ole tilausvahvistuksen tai esitettyjen laskujen perusteella maksettu täysimääräisesti.
  12. Valmistaja on velvollinen Tuotteessa ilmenevän puutteen aiheutumissyiden selvittämiseksi Asiakkaan vaatimuksesta suorittamaan asiantuntijatutkimuksen tai tarvittaessa tilaamaan riippumattoman asiantuntijatutkimuksen – pääsääntöisesti asiantuntijatutkimuksen suorittaa Valmistaja tai Valmistajan valitsema asiantuntija. Mikäli asiantuntijatutkimuksesta selviää, että Tuote on kunnossa tai puute ei kuulu Valmistajan antaman takuun piiriin, asiantuntijatutkimuksen kustannukset maksaa Asiakas.
  13. Perusteetta ilmoitetun takuutapauksen ratkaisemisesta (mukaan lukien tapaukset, joissa puutetta ei ole aiheuttanut Valmistaja tai Tuotteen takuuehtoja on rikottu) aiheutuneet kustannukset maksaa Asiakas. Tässä tapauksessa on Valmistajalla oikeus esittää Asiakkaalle lasku Valmistajan itsensä tai kolmannelta osapuolelta tilatuista töistä työn suorittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  14. Mikäli kyseessä on Valmistajan takuutapaus ja Tuotteen korjaaminen osoittautuu mahdottomaksi tai sen valmistaminen on lopetettu, Valmistaja varaa itselleen oikeuden vaihtaa Tuote samanarvoiseen Tuotteeseen.
 3. VALMISTAJAN JA ASIAKKAAN VASTUU
  1. Mikäli Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa Valmistajan tuottamuksellisen toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi, Valmistaja vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta suorasta taloudellisesta vahingosta enintään siinä laajuudessa, joka vastaa Sopimuksen hintaa.
  2. Toimituksen myöhästyessä Valmistajan syystä on Asiakkaalla oikeus vaatia Valmistajalta sopimussakkoa, jonka määrä vastaa kolminkertaista lainmukaista viivästyskorkomäärää Sopimuksen hinnasta jokaiselta myöhästyneeltä päivältä.
  3. Valmistajan vastuu Tuotteiden ja Töiden vastaamattomuuden yhteydessä käsittää vain puutteellisten Tuotteiden ja Töiden korjaamisen tai vaihtamisen. Missään tapauksessa Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista kustannuksista tai vahingoista (ml. kolmansille henkilöille aiheutuneet kustannukset ja vahinko), jotka liittyvät viallisen Tuotteen tai Töiden korjaamiseen tai vaihtamiseen. Sopimusrikkomuksen yhteydessä korvattavaksi ei kuulu epäsuora vahinko (ml. saamatta jäänyt tulo) eikä Osapuolelle mahdollisesti aiheutuva aineeton vahinko.
  4. Osapuolet vapautuvat vastuusta, mikäli Sopimuksen noudattaminen osoittautuu mahdottomaksi ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure). Ylivoimaisen esteen ilmenemisestä tietoonsa saaneella Osapuolella on velvollisuus ilmoittaa siitä toiselle Osapuolelle välittömästi. Sopimuksen täyttäminen siirtyy eteenpäin ylivoimaisen esteen keston verran. Mikäli ylivoimainen este on Osapuolen suhteen voimassa yli 90 päivää, on kummallakin Osapuolella oikeus irtisanoa sopimus ilman, että sillä olisi velvollisuutta korvata toiselle Osapuolelle minkäänlaisia vahinkoja.
  5. Mikäli Asiakas ei ota Tuotetta Tilausvahvistuksessa mainittuna määräaikana vastaan, on Valmistajalla oikeus vaatia Asiakkaalta Tuotteen Valmistajan varastossa säilyttämisestä varastointimaksua, jonka määrä on 0,5 % Tuotteen hinnasta päivässä.
  6. Mikäli Asiakas ei maksa Tuotteesta loppusummaa Tilausvahvistuksessa mainittuun määräaikaan mennessä, on Valmistajalla oikeus vetäytyä Sopimuksesta poikkeuksellisesti viidentoista (15) päivän kuluttua eräpäivästä. Sopimuksesta tässä kohdassa mainitussa tapauksessa poikkeuksellisesti vetäydyttäessä Asiakkaan maksama ennakkomaksu jää Valmistajalle sopimussakoksi ja Valmistajalla on lisäksi oikeus Sopimuksesta vetäytymisen jälkeen realisoida Asiakkaan tilaama Tuote ilman, että kysyisi siihen Asiakkaalta suostumusta. Mikäli Tuotteen realisointikustannukset ylittävät tässä kohdassa mainitun sopimussakon, on Valmistajalla lisäksi oikeus vaatia Asiakkaalta realisoinnin yhteydessä syntyneiden kustannusten korvaamista.
  7. Mikäli tuotetta ei ole onnistunut Valmistajasta riippumattomista syistä luovuttaa Asiakkaalle kuuden (6) kuukauden kuluessa alkaen toimitusajan saapumisesta, on Valmistajalla oikeus vetäytyä Sopimuksesta poikkeuksellisesti. Sopimuksesta tässä kohdassa mainitussa tapauksessa poikkeuksellisesti vetäydyttäessä Asiakkaan maksama ennakkomaksu jää Valmistajalle sopimussakoksi ja Valmistajalla on lisäksi oikeus Sopimuksesta vetäytymisen jälkeen realisoida Asiakkaan tilaama Tuote ilman, että kysyisi siihen Asiakkaalta suostumusta. Mikäli Tuotteen realisointikustannukset ylittävät tässä kohdassa mainitun sopimussakon, on Valmistajalla lisäksi oikeus vaatia Asiakkaalta realisoinnin yhteydessä syntyneiden kustannusten korvaamista. Sopimussakon ylittävä osa kauppahinnasta palautetaan Asiakkaalle.
  8. Valmistajalla on oikeus nettouttaa viivästyskorkovaatimukset, varastointimaksu ja vahingonkorvausvaatimukset Asiakkaan maksamista summista.
 4.  KIISTOJEN RATKAISEMINEN
  1. Mikäli Asiakkaalla on Tuotteen tai palvelun osalta esitettävänä valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen sales@stair24.com tai soittaa puhelinnumeroon: +372 3295 714.
  2. Mikäli Asiakas ja Valmistaja eivät pysty ratkaisemaan kiistää sopimalla, Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakintaan (Tarbijavaidluste komisjon) https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile tai Virumaan käräjäoikeuteen (Viru Maakohus). Kiistojen ratkaisussa nojaudutaan Virossa voimassa olevaan lainsäädäntöön.
 5. TILAUSEHTOJEN PAKOLLISUUS JA SITOVUUS
  1. Tilausehtoihin tutustuminen ennen sopimuksen solmimista on Asiakkaalle pakollista.
  2. Merkitsemällä tilauksen esittämisen yhteydessä rastin asianmukaiseen kenttään ”Hyväksyn Tilausehdot” Asiakas vahvistaa, että on tutustunut Tilausehtoihin, on ymmärtänyt niiden sisällön, hyväksyy ehdot ja haluaa ryhtyä näillä ehdoilla Valmistajan kanssa sopimussuhteeseen.
  3. Ehdoissa ja muissa sopimuksissa olevien säädösten ristiriitaisuuden yhteydessä ensisijaisia ovat muut sopimukset.

Nämä tilausehdot ovat voimassa 28.04.2021 alkaen.