Stair24 Logo Stair24 Logo

Köpinformation

 1. Välj land.
 2. Se innehållet, se information och videomaterial.
 3. Välj trappans form.
 4. Välj trappans riktning.
 5. Se de 8 stegen för val av en trappa.
 6. Använd filter för att hitta en lämplig typ av trappa.
 7. Använd jämförelse för att hitta en lämplig typ av trappa.
 8. Se produkten närmare: zooma in och använd 3D-vyn.
 9. Namnge projektet för Din trappa.
 10. Välj träslag, trägrupp och ytbehandling för trappstegen och handledarna för Din trappa.
 11. Välj träslag, trägrupp och ytbehandling för stolpar, räcken och sättsteg för Din trappa.
 12. Om Du har ytterligare information, ange den gärna; om Du har frågor, kontakta vårt informationscenter.
 13. Välj typen för trappöppningen i Ditt hus.
 14. Ange måtten för Din trappöppning.
 15. Om Du beställer mätning från Stair24 beräknas den preliminära kostnaden enligt angivna mått. Slutgiltiga preciserade mått fastställs efter mätning utförd av representanten av Stair24.
 16. Vi föreslår rekommenderade mått för trappan utifrån trappöppningens mått. Korrigera gärna vid behov.
 17. Kontrollera om strategiska parametrar är inom toleranser (gröna). Följ rekommendationer under informationsknappen vid behov och korrigera måtten. Avvikelser från standard måste ibland godtas p.g.a. objektets mått.
 18. Observera att den skiss som visas och 3D-bild på trappan inte är i skala. En ritning i skala och en 3D-bild upprättas enligt måtten upprättas och skickas av STAIR24 med orderbekräftelsen till Din e-post.
 19. Välj tillval för Din trappa. Valda tillval visas på ritningar och 3D-bilden som skickas med orderbekräftelsen.
 20. Kontrollera innan Du lägger produkten i varukorgen att trappan med tillval och tjänster är just sådan Du ville ha  (3D-ritningen är inte än i skala). Gå gärna tillbaka om Du vill ändra något, Dina uppgifter lagras.
 21. Lägg produkten i varukorgen.
 22. Öka antalet om Du vill välja fler är en produkt.
 23. Fortsätt om Du vill köpa fler produkter.
 24. Välj nödvändiga tjänster: leverans, mät- och monteringstjänst.
 25. Välj leveransvecka, läs igenom försäljningsvillkoren.
 26. Du behöver ett konto för att kunna köpa. Om Du redan har ett konto, logga in.
 27. Rabatten gäller för utvalda produkter. Rabatten omfattar inte tjänster (mätning, transport, montering).
 28. Om det är Ditt första köp, välj om Du köper som privat kund eller som företagskund.
 29. Ange Dina uppgifter.
 30. Bekräfta kontots uppgifter och så är Du automatiskt inloggad.
 31. Ange leveransadress.
 32. Välj betalningssätt.
 33. Betala 50% i förskott (0% vid avbetalning).
 34. STAIR24 kommer att skicka en bekräftelse om hantering av ordern och aktivitetsplanen.
 35. Inom 24 h (på en arbetsvecka) skickar STAIR 24 en orderbekräftelse.
 36. Vi förväntar Dig att skicka tillbaka den av Dig bekräftade orderbekräftelsen inom ytterligare 24 h för att STAIR24 ska kunna följa leveransschemat.
 37. På måndagen i veckan före leveransveckan skickar STAIR24 information om färdigställandet och leveransen av produkterna till Din e-postadress.
 38. Betala den andra delbetalningen (totalt 100%) senast på tisdagen i veckan före leveransveckan (vid avbetalning i enlighet med avbetalningsschemat).
 39. Vid beställning inklusive monteringstjänst kommer STAIR24  att skicka en monteringsplan till Din e-post på tisdagen i veckan före leveransveckan.
 40. Vi förväntar Dig att skicka tillbaka den av Dig bekräftade monteringsplanen inom ytterligare 24 h för att STAIR24 ska kunna följa leveransschemat.
 41. 1 arbetsdag före leveransen av varorna underrättar STAIR24 Dig om överlämnandet.
 42. Kontrollera vid mottagning av varorna att leveransförpackningen är oskadad; om Du upptäcker någon skada, anteckna detta på leveranssedeln och ta ett foto på situationen.
 43. Vid beställning inklusive montering underteckna monteringshandlingen direkt efter avslutade monteringsarbeten.
 44. Om Du har några frågor eller problem, tveka inte att kontakta vår kundservice.