Stair24 Logo Stair24 Logo

Tjänster

STAIR24 erbjuder följande tjänster:

Måttagning för trappa

Måttagning för och installation av trapporna som Stair24 erbjuder är avsedd att utföras av företrädare för Stair24 eller av personer som utsetts av kunden själv, som har kompetens inom yrkessnickeri, kunskap om de standarder som gäller för trappor där de ska installeras och har de nödvändiga verktygen. Detta bör också beaktas när måtten för trappan tas och skickas till STAIR24 som en beställning. Korrekt måttagning för trappan är den första förutsättningen för att få en trappa av hög kvalitet. Läs våra villkor för beställning av trappor och se vår video om måttagning HÄR

Några viktiga aspekter som är värda att tänka på när man mäter trappor:

1. Säkerställ åtkomst och säkerhet vid måttagningen
2. Om trappöppningen inte har räta vinklar och parallella sidor måste trappan tillverkas efter de minsta måtten
3. Det är förnuftigt att genomföra måttagning när utrymmets väggar, golv och bjälklag har fått sina slutliga strukturella dimensioner
4. Ta hänsyn till strukturer i väggar som kan användas för att fästa trappan med skruv
5. Ta hänsyn till alla ledningar och rör som finns i trappinstallationsområdet och som kan skadas av trappans infästningar
6. Kontrollera alla mått flera gånger – trappan du beställer kommer att utformas enligt de mått du uppger

Hur beräknar STAIR24 måtten?

Beroende på den valda modellen av trappa och öppningens form rekommenderar vi optimala mätningar för öppningen och trappan. Öppningens dimensioner, steg (5) – när nya öppningsdimensioner anges beräknas de optimala trappdimensionerna som uppfyller konstruktionskraven. Trappans dimensioner, steg (6) – när nya mått på trappor anges beräknas trappans överensstämmelse med konstruktionskraven, de problematiska parametrarna visas i röd text och när markören flyttas till texten ger vi information om korrigeringsalternativen.

Måttagning för trappa

Trapptransport

Stair24 erbjuder transport från fabriken till sina centrallager (adresser finns på kontaktsidan). Aktuellt produktpris i centrallagret visas i vår webbutik. Om du vill kan du också beställa transport från dörr till dörr. För att göra detta måste du ange detta önskemål i förfrågan i urvalet som finns på vår hemsida, och vi kommer att skicka priset och leveranstid. På måndagen före leveransveckan skickar Stair24 information om färdigställande och leverans av produkterna till din e-postadress.

Trappor levereras som delar förpackade på lastpall. Om du själv kommer till centrallagret för att hämta varorna, är personbil med släpvagn ett lämpligt transportmedel. Under och efter transporten (även om transport har beställts av oss) måste det säkerställas att produkterna inte påverkas av nederbörd eller mycket stark sol.

Trapptransport

Installation av trappa

Installation av trapporna som Stair24 erbjuder är avsedd att utföras av företrädare för Stair24 eller av personer som utsetts av kunden själv, som har kompetens inom yrkessnickeri, kunskap om de standarder som gäller för trappor där de ska installeras och har de nödvändiga verktygen. Korrekt installation av trappan säkerställer din trappas kvalitet och användarvänlighet. Läs våra beställningsvillkor och se vår trappinstallationsvideo HÄR.

Några viktiga aspekter som är värda att tänka på när man installerar trappor:

1. Planera installationen av trappan att utföras när byggnadsarbetena i byggnaden har slutförts. Även om trappan är kraftig till konstruktionen, är den samtidigt känslig som ett musikinstrument eller en möbel som inte tål kraftiga fluktuationer i fuktighet och temperatur eller mekanisk skada
2. Se vid installation av trappan till att åtkomsten till trappöppningen är god och att det finns tillräckligt med utrymme för uppackning av trappans delar
3. Skydda golvet och väggarnas hörn inom arbetsområdet om det behövs
4. Var beredd på att få förbättra väggarnas ytskikt, trappans delar är tunga och tillverkade med precision, det kan uppstå mindre repor på de utsatta delarna av byggnaden
5. Om du beställer installation kommer vi överens om exakt vad installationstjänsten innehåller (rengöring av trappöppningen, stegbeläggningar, skyddslister på bjälklaget, list mellan sista trappsteget och golvet, färdig trappbeläggning och annat arbete som inte är direkt relaterat till trappinstallation ingår inte i standardpaketet)
6. Följ alla säkerhetskrav
7. Observera att när du installerar en trappa lämnas 3 mm öppning mellan trappan och byggnadsstrukturen. Om trappöppningen inte är rätvinklig eller väggarna är skeva, kan denna öppning avvika från planen
8. När trappan är installerad, kontrollera omedelbart om produkten uppfyller de överenskomna villkoren
9. Om du upptäcker en defekt i produkten under installationen, meddela omedelbart tillverkaren genom att skicka en förklaring och ett foto av defekten. Senare framförda påståenden om mekanisk skada kan tyvärr inte beaktas av tillverkaren som garantifall
10. Håll rummet uppvärmt och skydda mot överdriven fukt, undvik byggnadsarbeten som ger upphov till fukt

Installation av trappa

Underhåll av trappan

Trapporna som Stair24 erbjuder är avsedd för användning i hemmet. Användning av utomhusskor på trappan och att husdjur använder trappan måste undvikas för att förhindra skador på trappans ytbeläggning. Trappan behöver rengöras som alla andra delar av rummet, men det är inte tillåtet att använda kemiska medel för att rengöra ytorna.

Oljade ytor kräver underhållsoljning beroende på användningsintensiteten, men minst 1 gång om året.

Underhåll av trappan