Stair24 Logo Stair24 Logo

Tjenester

Det finnes mulighet for å legge til tjenester er etter valg av produktet, trinn (8)
Priser på tjenester og tidspunkt for utførelse er avhengig av valgte produkter.

Til informasjon – hvordan beregner STAIR24 dimensjoner?
Trappemodell, trinn (1-4) — vi anbefaler optimale dimensjoner for åpning og trapp basert på valgt trappemodell og form av åpning.
Åpningsdimensjoner, trinn (5) — legger man inn nye åpningsdimensjoner, blir det beregnet optimale trappedimensjoner, som er i samsvar med byggestandarder.
Trappedimensjoner, trinn (6) — når du legger inn nye trappedimensjoner, blir beregnet trappens samsvar med byggestandarder, problematiske parametere vises i rødt, og når du flytter markøren på teksten, får du informasjon om korreksjonsalternativene.

STAIR24 tilbyr følgende tjenester:

Oppmåling
Hvis du bestiller oppmåling hos STAIR24, bruker vi dimensjoner du har oppgitt som grunnlag for opprinnelig prisberegning.
Endelige spesifiserte dimensjoner blir avklart etter oppmåling er fullført av en STAIR24 representant.
Oppmålingen utføres innen én uke etter at bestillingen er lagt inn og forskuddsbetalingen er utført.

Transport
På mandag i uken før leveringsuken sender STAIR24 informasjon om fullføring av produkter og levering til din e-postadresse.

Installasjon
STAIR24 sender på torsdagen før leveringsuken en installasjonsplan på din e-postadresse.
I løpet av neste 24 timer venter STAIR24 ditt svar på installasjonsplanen for å kunne overholde den avtalte leveringsfristen.
Signer  installasjonsbekreftelsen umiddelbart etter fullføring av  installasjon.

Etterservice