Stair24 Logo Stair24 Logo

Kui mõõdad treppi

STAIR24 soovitab trepi mõõtmisel järgmist meelespead:
 1. Olen kaasanud trepi mõõtmisele professionaalse mõõtja.
 2. Trepiava seinad on valmis, loodis ja nurgad 90.
 3. Trepiava aluspõrand olemas, loodis.
 4. Tean viimistletud põrandate planeeritud lõplikke kõrgusi.
 5. Tean, kus seintes asuvad konstruktsioonid, kuhu võib trepi kinnituskruvid paigaldada.
 6. Tean, kus trepikäigu osas asuvad kaablid, kütte- või veetorud.
 7. Trepiavale on vaba ligipääs mõõtmiseks.
 8. Tagan trepi mõõtjale ohutu töötsooni.

Trepi mõõtmise juhis

Selleks, et saaksime teile pakkuda võimalikul täpse trepi hinna vajame trepi mõõte. Edastame siin mõned juhised, kuidas täpsema tulemuseni jõuda ja mida mõõta.

 • Ruumi kõrgus mõõtke esimese korruse põrandast kuni teise korruse põrandani
 • Trepi konstrueerimiseks on vaja teada nii ruumi kõrgust kui ka vahelae paksust
 • Arvestage sellega, et trepi laius ei saa olla laiem trepi ava laiusest
 • Trepi ava pikkuse ja ruumi kõrguse järgi arvutab trepikonstruktor trepi pikkuse nii, et jääks piisavalt läbikäiguruumi
 • Läbikäiguruum on mõõt astme pealt esimese korruse laeni (trepiastmeid ühendava mõttelise joone ja vahelae vaheline kõrgusmõõt)
 • Mõõdud edastage palun millimeetrites

Mõõdud koos trepi tüübi infoga sisestage palun hinnapäringu vormi või saatke vabatekstina sales@stair24.com.