Stair24 Logo Stair24 Logo

Användbar information

Trapptermer

Points Image
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Detaljer

1.

Trappformel

2.

Vang

3.

Stolpe

4.

Handledare

5.

Steg

6.

Sättsteg

7.

Skyddslist

8.

Beklädnadsskiva

9.

Räckesståndare

10.

Stödregel

11.

Våningsräcke

12.

Foderlist

13.

Fri gångbredd

14.

Fri gånghöjd

15.

Stegdjup

16.

Steghöjd

17.

Vangstyckets extralängd

18.

Skarvlist

Förklaring

Trappformel

Trappformeln är 2H+B=630 mm med utgångspunkt i människans genomsnittliga steglängd. Trappor vars steghöjd och stegdjup ger i formeln ett resultat mellan 590 och 650 mm anses som bekväma.
Trappformel point image

Vang

Material: trä eller målat HDF-klätt trä. Vangstycken är antingen slutna (Classic) där stegen skruvas fast i fogen genom vangstycket eller uppsadlade (Modern) där stegen monteras med hjälp av pluggar.
Vang point image

Stolpe

Material: trä. Monteras till vangstycket och handledaren med skruvar.
Stolpe point image

Handledare

Material: trä. Ståndarna och handledaren monteras ihop med fogförband. Handledarhöjden är avståndet mellan stegets framkant och handledarens övre linje.
Handledare point image

Steg

Material: trä. Stegen monteras fast vid ett slutet vangstycke (Classic) med skruvar i fogar eller vid ett uppsadlat vangstycke (Modern) på horisontallinjen med hjälp av pluggar.
Steg point image

Sättsteg

Material: trä eller MDF. Överkanten och ändarna monteras med fogförband vid steget och vangstycket, nederkanten skruvas fast vid steget.
Sättsteg point image

Skyddslist

Material: trä. Monteras med skruvar vid steget. Den beräknade största fria höjden mellan stegen är 99 mm. Tillval, ej standard.
Skyddslist point image

Beklädnadsskiva

Material: trä eller MDF. Ytbehandling och materialval som antingen plansteg eller vangstycke. Tillval, ej standard.
Beklädnadsskiva point image

Räckesståndare

Runda träståndare ø 22 mm eller metallståndare ø 20 mm. Fyrkantiga träståndare 25×25 mm. Monteras med fogförband vid handledaren och vangstycket (vid trappsteget vid Modern-vangstycket).
Räckesståndare point image

Stödregel

Material: trä eller HDF-klätt trä. Monteras fast med skruvar vid golvet från fogen för räckesståndaren. Ytbehandlings- och materialval som vid vangstycken. Ingår i våningsräcket.
Stödregel point image

Våningsräcke

Våningsräcken som är kortare än 3500 mm saknar mellanstolpe, vid längd över 3500mm har de mellanstolpe. Komponenter: stödregel, ändstolpar, mellanstolpe, räckesståndare, handledare. Val för element som vid trappräcke.
Våningsräcke point image

Foderlist

Foderlisten täcker bjälklagsvinkeln och döljer skarven mellan stödregeln och golvet. Material och ytbehandling som vid stödregeln. Mått 25×45 mm. Tillval, ej standard.
Foderlist point image

Fri gångbredd

1. Utan handledare.
2. På innersidan.
3. På yttersidan.
4. På inner- och yttersidan.
Fri gångbredd point image Fri gångbredd point image Fri gångbredd point image Fri gångbredd point image

Fri gånghöjd

Det minsta avståndet mellan gånglinjen och bjälklagskanten.
Fri gånghöjd point image

Stegdjup

Horisontellt mått från stegnos till tangenten för stegnosen på nästa steg.
Stegdjup point image

Steghöjd

Vertikalt mått mellan horisontella ytor av två trappsteg.
Steghöjd point image

Vangstyckets extralängd

Extralängden på vangstyckets nedre del. Ingår inte i trapphöjden. Ingår inte i blockstegets höjd. Tillval, ej standard.
Vangstyckets extralängd point image

Skarvlist

Skarvlist på skarven mellan slutsteget och golvet. Tillval, ej standard.
Skarvlist point image

View more: